Subministres El Far S.L. Materials per a la construcció, exposició i venda

 • Ciments, morters, calç i formigó: pòrtland, ràpid, morter sec, morter refractari, formigó sec preparat en sacs, calç hidràulica, calç viva.
 • Morters tècnics: morter auto anivellant, morter reparador, morter rústic especial pedra, morter monocapa.
 • Guixos i escaiola: guix ràpid, guix lent, guix fi acabat, escaiola, escaiola plàstica.
 • Adhesius i selladors: ciment cola de moltes varietats segons la necessitat del material a col·locar, silicones varies, segelladors, espuma poliuretà, masilla poliuretà, tac químic, adhesius ultraresistents, cola per PVC.
 • Productes netejadors: Desincrustants per restes d'obra. Eliminadors de taques difícils concretes. Desembussadors potents. (PASO, Fila, Kerakoll)
 • Prefabricats de formigó: blocs de formigó de tot tipus i colors, cobremurs i massissos, revoltons, caixetons, vigues...
 • Ferro: varilles, ferrallats a mida, armadures muntades, mallats...
 • Elements ceràmics: totxanes, geros, supermaons, mahonets, rajoles, totxos massisos, termoargila, refractaris, revoltons ceràmics, caixes de persiana, viselats ...
 • Pladur: plaques normals, plaques hidròfugues, perfils metàl·lics, muntants, cargols, cinta, pasta...
 • Aïllants: porexpan de diferents gruixos, styodur d-35de diferents gruixos, llana mineral, llana de roca, aïllament acústic, altres específics...
 • Panells sandwich: plaques hurre
 • Blocs de vidre: Diferents mides, models i colors.
 • Impermeabilitzants: làmines asfàltiques diferents tipus, asfalt en fred, tela geotextil, làmines butilo, pintures impermeabilitzants per terrasses i cobertes...
 • Cobertes: plaques de polièster, policarbonat, fibrociment gris o rústic vermell...
 • Teulades: teula àrab, mixta, plana... Diferents acabats i colors+ tots els accessoris (graells, borja, giraud).
 • Sistemes d'evacuació: vàlvules i sifons, desaigües, arquetes, marcs i tapes diferents mides i materials, reixetes, canals de formigó, canaletes per dutxes
  - PVC: tubs diferents llargades i diàmetres i accessoris ( colzes, derivacions, reduccions, ampliacions, taps de rosca, taps cecs, maneguets...
  - CANALS: canals diferents colors i medes, baixants, accessoris...
 • Tancaments: - Portes: àmplia gama de portes: galvanitzades, tallafocs, portals de garatge, portesde vidre, portes de pas, correderes... - Tanques: tanca de malla simple, triple torsió, tots el complements i accessoris
 • Granges: eslats, tanques i tot el necessàri per aquest àmbit.
 • Àrids varis: mescla, sorra, sorra fina, grava, matxaca, pedres decoratives...
 • Pintures. Tot tipus de pintures. Diferents colors i acabats. BRUGUER

Subministres El Far S.L

Horari de la botiga i magatzem:

DE DILLUNS A DIVENDRES
- MATINS: DE 7:30H A 13:00H
- TARDES: DE 14:30H A 19:30H

Contacte

Subministres El Far S.L.
C. de la Font, 1, 17469 El Far d'Empordà
Figueres, Girona, Alt Empordà
T: 0034 972 511 408 / 0034 972 511 412
Fax: 0034 972 514 144

Atenció! Aquest lloc està utilitzant cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto